Norgesfôr

Norgesfor er et kvalitetsfor.

Sport – Havrefri  kraftfôrblanding med ekstra høyt innhold av mineraler og vitaminer. Ideell til all voksen hest.

Oppdrett – Proteinrik kraftfôrblanding til unghest og hopper.

Standard – Til voksen sportshest som ikke får havre i tillegg.

Super – Kraftfôrblanding med høyt energiinnhold og lavere innhold av stivelse.

Hel Havre – All vår hestehavre er kontrollert for mykotoksiner og er floghavrefri.

Knust bygg

Verpeklar – Harmoni Verpeklar er fôret som «klargjør» høna for den krevende verpeperioden den skal ta fatt på.

Verpestabil – Harmoni Stabil er fôret som brukes når produksjonen har lagt seg på et stabilt høyt nivå, ofte fra 35 uker. Det vil likevel være fornuftig å justere tidspunkt for overgang til Harmoni Stabil ut fra ønsket eggstørrelse.

Kaninfôr – Fullfôr til alle slags kaniner, store som små.

Drøv sau vinter/melke – Drøv Sau Vinter er en kopperfri kraftfôrblanding tilpasset tida fra innsett til seks uker før lamming. Drøv Sau Melkefôr er en protein- og energirik blanding som brukes fra 6 uker før lamming til beiteslipp.

Svin ideal – Ideal 50 anbefales til hybridgris som et fase 2 fôr eller som et enhetsfôr ved appetittfôring.

Hvetekli – Hvetekli er et kvalitetsprodukt fra Kvelde Mølle.