Høyensilasje

Høyensilasje er plantemateriale som blir konservert til fôr ved ensilering; surfôr. Den har 60 – 82 % tørrstoff i seg, i forhold til høy som inneholder over 82 %.

Høyensilasjen er gradert i flere kategorier etter mengde tørrstoff i seg. Høyensilasje kan lagres ute, og fôringen er enkel ved at det pressede graset ligger lagvis. Hvert lag er ca 15 cm (12kg) og tas enkelt fra hverandre. Lagringstiden for et lag er avhengig av temperatur, men normalt holder den seg godt i flere dager, For ordens skyld kan det være greit å behandle det som \»ferskvare\», etter åpning bør den brukes opp i løpet av 3-10 dager, avhengig av temperatur. Vi har valgt å pakke i firkantballer for enklere transport, lagring, håndtering og bruk. Ved hjelp av en spesiell klemme foran på traktoren er det enkelt å løfte inntil fire firkantballer om gangen Vi tar foranalyser av all produksjon som ligger under egen adresse delt i 1- og 2. slått. Vi har også økologisk ensilasje
Høyensilasje har mange fordeler og har blitt et populært grovfôr til hest. Tjølling Hestefor AS tilbyr høyensilasje i ulike egenskaper/kvaliteter (H1 – H3). Dette gir deg mulighet til å tilpasse foringen i forhold til hvilken kategori hest man har hjemme i stallen og hvilke krav disse stilles til foringen.
Hestens fôrrasjon består i hovedsak av grovfôr sammen med kornbasert kraftfôr. Grovfôret kan være beitegras om sommeren og høy eller ulike typer ensilasje (surfôr) resten av året.

Høyensilasje har god kvalitet og lages ved å presse gras som er tørket til en tørrstoffandel (TS) på 60 – 80 %. Det vanligste er at vi benytter hardpressede firkantballer som blir pakket inn med 16 lag plast. Hver ball er ca. 210 kg. Vektvariasjon beror på TS innhold, type presse og hvor hardt man presser graset. Vi produserer høyensilasje uten bruk at tilsetningsstoffer.
Et vellykket høyensilage skal ha en svak syrlig aroma, og for hester er dette svært smakelig. Høyet er grønt, støver ikke p.g.a  % mengden med tørrstoffet og er derfor også fint for luftveiene.