Høy

Høy er gress som er tørket, altså mye av vanninnholdet er fjernet. Dette er en måte å konservere gresset på, slik at gresset skal kunne lagres gjennom vinteren og dermed sikre hestene fôr gjennom hele året.

Høy i seg selv er et vidt begrep siden det er mange variasjoner innenfor høy. Noen av disse variasjonene kan komme av forskjellige slåtter, behandlinger, frøtyper, næringsinnhold og forskjellig smak. Og på grunn av dette er forbrukere ute etter forskjellig «type» høy, siden de har ulike hester som har hvert sitt unike behov innen for fôr.
Tjølling Hestefôr AS tilbyr flere ulike «typer» høy slik at det skal tilfredsstille de ulike behov hestene har. Dette ved å tilby høy fra første og andre slått, samt fra forskjellige jorder med ulik jordsmånd i vestfold.
Den mest solgte formen for Høy er i disse dager Høyensilasje.