Om oss

Firma Tjølling Hestefôr ble først stiftet som Høytech AS og ble startet for 9 år siden og det ble også etterhvert utvidet med en butikkavdeling som selger utstyr for hest og rytter. 1. august 2011 ble Høytech fisjonert ut i to enheter, Høytech Hestefor AS som håndterer og selger grovfor og Høytech AS som eier butikkdriften og selger utstyr for hest og rytter.

Fra 15.mai 2013 ble selskapet Høytech Hestefor AS overtatt av ny eier, Robert Granli som rett etter overtakelsen endret selskapsnavnet til Tjølling Hestefor AS. Hovedkontoret og utsalgssted til Tjølling Hestefôr AS ligger i Tjøllingveien 673 i Tjodalyng. Dette er tidligere lokalene til Helge Nilsen`s bilruter.

Folk som driver med hest er opptatt av at fôret skal ha like god kvalitet gjennom hele året. Det oppnår vi ved å pakke gresset i firkantballer og benytte film som med tilstrekkelig antall lag både er vanntett og har svært gode oksygenbarrierer

Vi legger stor vekt på at alle ledd i verdikjeden blir ivaretatt optimalt under slått og bearbeiding. Vi har derfor investert i ny maskinpark i 2011 som viser seg å være meget riktig og har nå lagt forholdene til rette for en kvalitetsmessig håndtering.

Begrepet kvalitet på grovfôr omfatter et næringsmessig aspekt og et hygienisk. Vi ønsker ofte høy næringsverdi på grovfôret, men uten god hygienisk kvalitet er ikke grovfôret særlig anvendelig. Hygienen er derfor et svært viktig ledd i verdikjeden og en bør derfor gjøre det til vane å se og lukte på grovfôret!

Tjølling hestefôr AS foretar flere analyser for å bekrefte og kontrollere kravene til kvalitet og hygiene.